TAXATIES

Doornbos Taxateurs Adviseurs levert voor ieder taxatiedoel de juiste rapportage.

Als het gaat om beleidsbeslissingen, aan- en verkoop, huur en verhuur, financiering, verzekeringen, onteigening/planschade, fiscale doeleinden (zoals jaarrekening, bepalen stakingswinst, wet WOZ, successie) dan heeft Doornbos Taxateurs en Adviseurs de juiste kennis en expertise in huis en garanderen wij gedegen taxaties.

Gewijzigde wetgevingen en marktomstandigheden die in hoog tempo veranderen maken het noodzakelijk om regelmatig over geactualiseerde waardebepalingen van uw onroerende zaken te beschikken. Daarnaast zijn de consequenties van een juiste positionering van uw vastgoed in fiscale zin steeds belangrijker. Onze ambitie is om vanuit onze marktvisie en ervaring, actief professioneel en betrouwbaar te voldoen aan de verwachtingen van opdrachtgevers.

Iedere taxatie opdracht heeft een ander doel en dient dus anders uitgevoerd te worden, Doornbos Taxateurs Adviseurs kijkt goed naar de specifieke vragen die samenhangen met de verschillende taxatiedoeleinden en zal daar ruim aandacht aan schenken. In bijzondere gevallen kunnen wij een beroep doen op een hoogwaardig netwerk van specialisten in zeer uiteenlopende vakgebieden. U bent bij ons altijd in vertrouwde handen.